Společenské vědy regionu Západních Karpat

Studie

Bartík, J. – Fojtík, A. – Popelka, M. 2019: Sídliště lengyelské kultury Šelešovice – „Pod rozdíly“, pp. 8-31.

Staneková, Z. – Fojtík, A. – Popelka, M. 2019: Nížinné sídlisko púchovskej kultury v Malenoviciach pri Zlíne, pp. 32-53.

Anlauf, J. – Anlaufová, Š. 2019: Lokalizace zaniklé středověké vsi Hondorf na Rožnovsku, pp. 54-67.

Balajková, V. 2019: Tištěné bible ve sbírkových a knihovních fondech Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pp. 68-91.

Naňák, A. 2019: Kamenická dílna Jana Záhoříka v Uherském Brodě a navazující kamenosochařský závod jeho ženy Julie, pp. 92-109.

Vlčková, N. 2019: Malíř František Hlavica, pp. 110-132.

Odehnal, P. 2019: „Čtenáři, vzpomeň nás, my že roztroušeně mrtvi ležíme, jak povinnost kázala nám!“ Oběti Velké války z Valašských Klobouk, pp. 134-165.

Svitálková, K. 2019: Vypálení Ploštiny a Prlova a jejich odraz v činnosti MLS v Uherském Hradišti, pp. 166-195.

Musealia

Mercová, M. – Zezulová, J. 2019: Konference Morava v čase převratů a změn 1848–1918 Kroměříž 6. – 7. června 2018, pp. 198-203.

Personalia a miscelanea

Prudká, A. 2019: Muzejní stopa Karla Pavlištíka, pp. 206-211.

Jakubíček, V. 2019: Antonín Horák 100, pp. 212-218.

Recenze

Odehnal, P. 2019: Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu, Zlín 2018, 239 stran. ISBN 978-80-87130-45-2, pp. 222-226.