Společenské vědy regionu Západních Karpat

Studie

Gašpar, A. 2018: Zhodnotenie stavu bádania v dobe popelnicových polí v severovýchodnej časti Bielych Karpát v kontexte krajiny a jej využívania, pp. 8-27.

Bartík, J. – Langr. J. – Nohálová, H. – Chrástek, T. – Novotný, J. 2018: Stopy osídlení z období neolitu a doby bronzové mezi Nivnicí a Uherským Brodem, pp. 28-48.

Cendelín, D. 2018: Trenčínská cesta. Jeden z významných historických pozemních spojů mezi východní Moravou a Povážím, pp. 48-71.

Naňák, A. 2018: Kamenická dílna Františka Langa z Želechovic, pp. 72-85.

Matyáš, J. 2018: Odborná škola pro zpracování dřeva Valašské Meziříčí ve službách památkové péče na Valašsku (1874-1918), pp. 86-103.

Kloferová, S. 2018: Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí (František Bartoš), pp. 104-115.

Bartík, J. – Chrástek, T. 2018: Archeologie bojišť u II. světové války v Bílých Karpatech. Příklad výzkumu hrobu německého vojáka padlého u Horního Němčí v dubnu 1945, pp. 116-134.

Muzeum a škola

Petráková, B. 2018: Křižovatky muzejní pedagogiky na konferenci Muzeum a škola 2017, pp.  136-139.

Šobáňová, P. 2018: Současný stav a perspektivy studia muzejní pedagogiky na Univerzitě Palackého, pp. 140-155.

Jagošová, L. 2018: Půlstoletí muzejně-pedagogického vzdělávání na brněnské muzeologii, pp. 156-161.

Jelínková, D. 2018: Shrnutí výsledků projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (2014-2015), pp. 162-169.

Brejchová, D. 2018: Evropské přesahy muzejní edukace, pp. 170-173.

Kubelková, O. 2018: Boj s větrnými mlýny aneb činnost edukátora v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, pp. 174-180.

Musealia

Španihel, S. 2018: Edukační projekt „Od pračlověka k archeologovi“, pp. 182-185.

Václaviková, M. 2018: Edukační programy Včelařství a Bylinkářství v Rymicích, pp. 186-189.

Prudká, A, 2018: Modely lidového stavitelství ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zvláště modely vizovické firmy Zigal, pp. 190-201.

Pokluda, Z. 2018: Doplňky k válečným osudům Jana A. Bati, pp. 202-210.

Personalia a miscelanea

Koštuříková, J. 2018: Pocta Františku Bartošovi 2016-2017, pp. 212-217.

Hýbl, F. 2018: Pedagogická činnost Františka Bartoše, pp. 218-223.

Koštuříková, J. 2018: K životnímu jubileu Františka Zusky, pp. 224-229.

Langová, J. 2018: PhDr. Jiří Kohoutek, CSc, pp. 230-233.

Pavlištík, K. 2018: K 50. výročí úmrtí Ladislava Rutteho, pp. 234-237

Kuslová, H. 2018: Eduard Staša, kronikář stavebních proměn Zlína, pp. 238-241.

Činčová, Y. 2018: Josef Vaňhara, pp. 242-245.

Prudká, A. 2018: Jaroslav Žíla-Lipjan – národopisný pracovník, pp. 246-250.

Recenze

Borošová, M. 2018: Docela obyčejné boty. Boty neobyčejně zvláštní, pp. 252-257.