Příroda Západních Karpat
Vychází 1x ročně.

 

Články | Articles

Eliáš st. Pavol: Lederer Jiří: Cievnaté rastliny zrúcaniny stredovekého hradu Likava na strednom Slovensku, pp. 3–11.

Konvička Ondřej: Nálezy podkornice osikové Mezira tremulae tremulae (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) v Bílých Karpatech, pp. 12–16.

Kandrnál Ladislav: Zajímavé nálezy brouků v Kunovicích a jeho okolí na Uherskohradišťsku, pp. 17–26.

Konvička Ondřej & Kandrnál Ladislav: Tesařík alpský (Rosalia alpina alpina) ve Chřibech, pp. 27–32.

Konvička Ondřej: Druhá lokalita včelovníka velikonočního (Apalus bimaculatus) (Coleoptera: Meloidae) v České republice, pp. 33–35.

Franc Valerián & Hemala Vladimír:  Nové pozoruhodné nálezy chrobákov (Coleoptera) v mestskom parku v Banskej Bystrici, Slovensko, pp. 36–42.

Trávníček Dušan:  Vodní brouci některých přírodních rezervací a památek v Bílých Karpatech a nálezy nových druhů pro tuto oblast, pp. 43–52.

Dvořák Libor & Poláček Rostislav: Stružilky (Diptera: Anisopodidae) České republiky: přehled dosavadních znalostí, pp. 53–59.

Lusk Stanislav , Lojkásek Bohumír & Halačka Karel: Rybí osídlení Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy na konci 20. století, pp. 60–68.

Tyller Zdeněk: Pravděpodobný záznam výskytu kočky divoké (Felis silvestris) v PP Kaňúry v CHKO Bílé Karpaty, pp. 69–71.

 

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Odešel sběratel a preparátor motýlů Libor Fiala, pp. 72–73.

Východomoravská pobočka České společnosti entomologické v roce 2020, pp. 73–78.

Geologické výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v „kovidovém“ roce 2020, pp. 79–85.

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2020, pp. 86–92.

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2020, pp. 93–95.