Příroda Západních Karpat
Vychází 1x ročně.

 

Články | Articles

Lederer Jiří: Nové lokality bránovitce dvoutvarého Trichaptum biforme v Moravskoslezském kraji, pp. 3–7.

Kliment Ján: Rozšírenie Rhodiola rosea na Slovensku, pp. 8–26.

Tkáčiková Jana Nálezy ozdobnice obrovské (Miscanthus ×giganteus) na Vsetínsku (Česká republika), pp. 27–31.

Eliáš Pavol st.: Kvetena stredovekých hradov Ľubovňa, Plaveč a Zborov na severovýchodnom Slovensku, pp. 32–46.

Dolanský Jan, Trávníček Dušan & Hrabina Petr: Pavouci (Araneae) na březích řeky Bečvy v místě plánované výstavby přehrady Skalička, pp. 47–53.

Konvička Ondřej & Vávra Jiří Ch.: Rozšíření druhu Trox (Niditrox) perrisii (Coleoptera: Trogidae) v České republice, pp. 54–57.

Kašák Josef, Sabol Ondřej, Ryšavý Jindřich & Ryšavý Milan: Nové nálezy kriticky ohroženého kozlíčka mřížkovaného Acanthocinus reticulatus (Coleoptera: Cerambycidae) na Moravě (Česká republika) a poznámky k ochraně druhu, pp. 58–63.

Šnajdarová Magdaléna & Šnajdara Pavel: První nálezy pakudlanky jižní (Mantispa styriaca) ve Zlínském kraji, pp. 64–67.

Beneš Jiří, Valchář Zdeněk & Spitzer Lukáš: Recentní šíření stužkonosky topolové Catocala elocata (Esper, 1787) a stužkonosky vrbové Catocala electa (Vieweg, 1790) (Erebidae, Lepidoptera) na Valašsku, pp. 68–73.

Beneš Jiří, Růžička Jan & Spitzer Lukáš: Novodobá expanze soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České republice (Hesperiidae, Lepidoptera), pp. 74–85.

Duľa Martin, Váňa Martin, Dekař Pavel, Bojda Michal & Kutal Miroslav: Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí, pp. 86–90.

 

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Ing. Vít Kabourek * 30. IV. 1955 – † 24. X. 2019

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHko Beskydy v roce 2019

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2019