Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

První číslo časopisu vyšlo v roce 2010. Časopis vznikl přidělením ISSN čísla Národní technickou knihovnou v Praze dne 1.3.2010.

Celkem vyšlo již 13 čísel našeho časopisu o přírodě Západních Karpat. Jako v minulých číslech i nyní se snažíme najít ideální poměr mezi odborností a čtivostí tak, aby si každý čtenář, který má rád přírodu a chtěl by se dozvědět více o procesech v ní probíhajících a třeba i o nových objevech v naší oblasti, přišel na své. Poslední, čerstvě vydané jedenácté číslo, se věnuje důležitým tématům ochrany přírody.

Věříme, že si k našemu již dobře etablovanému časopisu najdete cestu a udržíte mu přízeň i do budoucna. Informace, které v něm budete nacházet, Vám pomohou proniknout do tajů a složitostí vztahů v přírodě. Časopis přináší i odborný pohled na ekologická témata a přispívá k pochopení role člověka v přírodních procesech, které kolem nás bez ustání probíhají.

Odborné recenzované periodikum; ISSN 1804-2732 (Print), ISSN 2787-9976 (On-line).

Časopis je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis je excerpován databází Zoological Record a EBSCO.

Časopis je excerpován databází Google Scholar.

Copyright, Licenční podmínky a Prohlášení o otevřeném přístupu

Pravidla a etika publikování v časopisu Acta Carpathica Occidentalis

Příspěvky nejsou zpoplatněné a honoráře se nevyplácejí. Výjimky nejsou povolené.

 

Společný časopis Muzea regionu Valašsko, p.o. (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČ: 00098574) a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. (Vavrečkova 7040, P.O. BOX 175, 760 01 ZLÍN, IČ: 089982)


Kontaktní adresa

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, tel.: 603 304 911, e-mail: aco@muzeumvalassko.cz

Předseda redakční rady: RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace)

Místopředseda redakční rady: RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Místopředseda redakční rady: RNDr. Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

Redaktor:
RNDr. Ján Kliment, CSc., Textorisovej 3, 036 01 Martin, Slovenská republika;
Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc;
Mgr. Karel Fajmon, Správa CHKO Bílé Karpaty;
RNDr. Vladimír Hula, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně;
RNDr. Růžena Gregorová Ph.D., Moravské zemské muzeum;
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., Štefánikova 3, P.O.BOX 254, Slovenská republika
Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D., Národní zemědělské muzem, Praha;

Pro autory

Časový harmonogram a průběh posuzování příspěvků

Časopis vychází jednou ročně v závěru roku. Termín ukončení první vlny přijímání rukopisů (elektronicky, e-mailem na adresu vydavatele) do recenzního řízení je 30. říjen. Další rukopisy jsou přijímány jen v případě, že dosud není naplněno číslo. Došlé rukopisy budou posouzeny redakční radou a na základě hlasování budou přijaty/nepřijaty k recenznímu řízení. Autoru budou poskytnuty k zapracování nejméně dva posudky, které vypracují odborníci na dané téma. Příspěvky do sekce "Aktuality a personálie" neprochází recenzním řízením.

Pokyny pro autory

Vzor standardní příspěvek

Vzor krátké sdělení

Obsah košíku